Aktīvo Iedzīvotāju Fonda projekts “Kapacitātes stiprināšana EA “World-Our Home” attīstībai”